Hva er atferdsøkonomi?

banknote-blur-cash-928184

Atferdsøkonomi

Atferdsøkonomi handler om hvordan psykologiske faktorer påvirker våde økonomiske valg. Fagfeltet er en kombinasjon av økonomi og psykologi. Fagfeltet tar typisk for seg alle mulige psykologiske faktorer som påvirker vår økonomisk atferd. En forenklet definisjon på begrepet atferdsøkonomi finner du her:

Atferdsøkonomi er studiet av hvordan mennesker tar økonomiske beslutninger i praksis.

Innenfor de nyklassiske økonomiske teoriene har man tatt utgangspunkt i at mennesker er «kalde», rasjonelle og alltid beslutter det som er mest lønnsomt for oss når det kommer til økonomisk atferd. Vi kjøper de varene vi trenger, og velger det beste alternativet når vi skal ta valg.

Men det har vist seg at vi ikke er så rasjonelle som vi først trodde, når det kommer til økonomisk atferd og annen valgatferd. Vi tar ikke alltid den beslutningen som er mest lønnsom for oss. Noen ganger kjøper vi ting vi ikke trenger, og noen ganger velger vi helt feil alternativ.

 

Marshmallow-studien og valgatferd

Den klassiske Marshmallow-studien som ble gjennomført på 1960-tallet viste blant annet at en stor andel av barna som deltok ikke ventet med å spise marshmallowen de hadde foran seg i de 15-20 minuttene som krevdes for at de skulle få én til. Den umiddelbare gevinsten med å spise den éne marshmallowen var kraftigere enn selvkontrollen med å vente litt for å få dobbelt så stor gevinst.

Atferdsøkonomi handler ikke bare om at vi ofte foretrekker en liten og umiddelbar gevinst til fordel for en større gevinst som kommer senere. Atferdsøkonomi handler også om hvordan vi henter informasjon før en beslutning, og hvordan vi systematisk plukker ut informasjon som passer for oss. Og en rekke andre mentale begrensninger som påvirker valgatferden vår.