Bloggen Atferdsøkonomi

Dette er bloggen Atferdsøkonomi.

Atferdsøkonomi et fagområde i krysningsfeltet mellom økonomi og psykologi, og tar for seg hvordan psykologiske faktorer påvirker den økonomiske atferden vår.

Men denne bloggen er ikke en fagblogg. Dette er en personlig blogg som handler om hvordan jeg skjøtter min økonomi, hvordan jeg blir påvirket til å gjøre lure og mindre lure valg, og hvordan jeg går frem for å prøve å ha oversikt over min økonomiske atferd.