Hva er atferdsøkonomi?

Atferdsøkonomi Atferdsøkonomi handler om hvordan psykologiske faktorer påvirker våre økonomiske valg. Fagfeltet er en kombinasjon av økonomi og psykologi, og tar typisk for seg alle mulige psykologiske faktorer som påvirker vår økonomisk atferd. En forenklet definisjon på begrepet atferdsøkonomi finner du her: Atferdsøkonomi er studiet av hvordan mennesker tar økonomiske beslutninger i praksis. Innenfor de … Fortsett Hva er atferdsøkonomi?

Reklame